print logo

Lokale (ouder)initiatieven

Op deze pagina een opsomming van plaatselijke of regionale (ouder)initiatieven op het gebied van passend onderwijs.

 • Netwerk ouderinitiatieven passend onderwijs
  Dit netwerk wil de verbindende schakel zijn tussen (groepen) mensen in Nederland die zich actief voor ouders inzetten om passend onderwijs succesvol te maken.
 • Onderwijsklas
  De Onderwijsklas is de plek waar ouders en professionals met elkaar kennis en ervaring kunnen delen. De Onderwijsklas in het Raadhuis in Castricum is opgezet door ouders, zodat ouders toegang krijgen tot onafhankelijke informatie over het recht op onderwijs van hun kind.
 • Ouders en passend onderwijs
  Door de onderwijswerkgroep Noord en door ouderinitiatieven in deze regio wordt op 30 november 2013 een dag over passend onderwijs voor ouders van leerplichtge kinderen georganiseerd. Op deze pagina wordt interactief het programma voor deze dag uitgewerkt.
 • Ouders voor autipassend onderwijs Utrecht
  Als een kind met autisme/ASS/Asperger/PDD-NOS slim genoeg is voor havo/vwo-niveau, maar aan een uurtje extra begeleiding per week niet genoeg heeft om in een reguliere havo/vwo-klas mee te draaien, zijn er in Utrecht-stad en directe omgeving niet veel mogelijkheden. Ouders voor autipassend onderwijs Utrecht wil hier graag verandering in zien.
 • Ouders voor passend onderwijs Woerden
  Ouderplatform dat zich richt op belangenbehartiging op regionaal niveau, maatwerk in het onderwijs voor kinderen met een beperking, recht op onderwijs voor alle kinderen, delen van kennis en ervaring, en het stimuleren van partnerschap tussen ouders, onderwijs en hulpverlening om de ontwikkeling van het kind te bevorderen.
 • Schoolprofielen
  Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs zijn wettelijk verplicht schoolondersteuningsprofielen van alle scholen in de regio op te nemen in het Ondersteuningsplan. Samenwerkingsverband Koers VO (regio Rotterdam) is twee jaar geleden al een traject gestart om haar scholen volgens eenzelfde format een schoolprofiel te laten maken. Hierbij is gekozen voor een breed profiel waarin niet alleen het ondersteuningsaanbod maar ook het onderwijsaanbod van de school beschreven staat. De planning is om de schoolprofielen vanaf november 2013 beschikbaar te stellen via de website van Koers VO. 

 

Geplaatst op: 29-03-2013
Laatste wijziging: 22-10-2013

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Balans Digitaal  | Disclaimer