print logo

Links over chronische ziekte en beperkingen

Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft hier links verzameld naar diverse websites met informatie over chronische ziekte en beperkingen, ouderinitiatieven en andere interessante websites.

 • Diabetes op school
  Tips en informatie over diabetes op school voor leerlingen, ouders en leraren.
 • EHBZO-koffer
  Eerste hulp bij zieke leerlingen in het onderwijs: Koffer met materiaal voor wanneer er een zieke leerling op school zit.
 • Operatie Dalmatiër is een groep ouders met kinderen op s(b)o-scholen in Leiden en omgeving die hun krachten hebben gebundeld in de strijd om goed passend onderwijs. In het wetsvoorstel is de positie van ouders niet goed geregeld. Operatie Dalmatiër heeft daarom een petitie gemaakt. Kijk op Petities.nl en Ouderpetitie passend onderwijs.
 • Ouderplatform Verontruste Ouders: Ouders hebben een platform opgericht om op te komen voor de belangen van kinderen die de dupe worden van bezuinigingen op onder andere het passend onderwijs. Initiatieven van het platform vindt u op de website: Ouderplatform verontruste ouders
 • Sclera pictogrammen
  Uitgebreid bestand van gratis te downloaden zwart-wit pictogrammen (voor thuis en op school).
 • Sticordibank
  Wiki met alle maatregelen die scholen nemen om tegemoet te komen aan de behoeften van leerlingen met ontwikkelings- en leerstoornissen.
 • Ziezon
  Netwerk 'Ziek zijn en onderwijs'. Netwerk van onderwijsconsulenten die in het kader van passend onderwijs en met subsidie van OCW onderwijsondersteuning bieden aan langdurig zieke leerlingen. Tevens landelijk expertisecentrum voor kinderen, jongeren, ouders en leraren over onderwijs en ziek zijn. 

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Balans Digitaal  | Disclaimer