print logo

Links naar overheid en onderwijsraden

Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft links verzameld naar websites over (passend) onderwijs van overheid en onderwijsraden.

Overheid

 • Passend onderwijs
  Website ministerie van OCW met actuele informatie over passend onderwijs, inclusief wettelijke documenten, goede praktijkvoorbeelden, het referentiekader en de toolkit voor scholen. Hier kunt u zich ook aanmelden voor een digitale nieuwsbrief over passend onderwijs.
 • Rijksoverheid
  Dossier passend onderwijs op de website van de rijksoverheid.

Onderwijsraden

 • PO-raad
  Dossier passend onderwijs op de website van de PO-Raad, de organisatie van schoolbesturen voor het primair onderwijs. De PO-Raad vertegenwoordigt ook de speciale scholen.
 • VO-raad
  Dossier passend onderwijs op de website van de VO-Raad, de organisatie van schoolbesturen voor het voortgezet onderwijs.
 • Mbo-raad
  Dossier passend onderwijs op de website van de Mbo-Raad, de organisatie van schoolbesturen voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Balans Digitaal  | Disclaimer