print logo

Links over rechten en regelgeving over (passend) onderwijs

Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft diverse links verzameld naar websites met informatie over rechten en regelgeving over (passend) onderwijs.

 • InfoWMS
  Informatie over de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS). Deze website is een project van Stichting Onderwijsgeschillen, gesubsidieerd door het Ministerie van OC&W.
 • Leerplicht.net
  Alle informatie over de leerplichtwet
 • Ouders en rugzak
  Voorlichting voor ouders over leerlinggebonden financiering, met forum en vragenplein
 • Regelhulp
  Webloket van de overheid naar zorg, hulp en financiële regelingen, ook voor voorzieningen op het gebied van school/opleiding voor kinderen met autisme, leer- en gedragsproblemen.
 • Rechten en plichten van ouders, leerlingen en scholen
  Overzicht van rechten en plichten op onderwijsgebied (op Steunpunt Passend Onderwijs)
 • Steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs
  Landelijk Steunpunt dat helpt bij de inrichting van medezeggenschap binnen passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs. Met gratis helpdesk. 

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Balans Digitaal  | Disclaimer