print logo

Rechten en plichten binnen (passend) onderwijs

Het Steunpunt Passend Onderwijs geeft informatie over de rechten en plichten van ouders en leerlingen en van de school op het gebied van (passend) onderwijs, samenwerking en ouderbetrokkenheid.  

Ouders zijn nauw betrokken bij de school van hun kind. Onze leerlingen hebben soms extra aandacht nodig, of een andere benadering.

Bij hun zoektocht naar de best mogelijke situatie voor het kind, streven ouders, leerlingen en school naar een prettige samenwerking. Omdat binnen deze samenwerking niet alle zaken even duidelijk zijn, geven wij hier een overzicht van rechten en plichten, van ouders en leerlingen, maar ook van de school.

 

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Balans Digitaal  | Disclaimer