print logo

Stoornissen & beperkingen en passend onderwijs

Bij dit onderdeel van het Steunpunt Passend Onderwijs leest u voor welke stoornissen en beperkingen passend onderwijs geldt en vindt u per doelgroep meer informatie.

Voor wie geldt passend onderwijs?

Passend onderwijs geldt voor kinderen met fysieke, verstandelijke, of zintuiglijke beperkingen, chronisch zieke kinderen, en kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag.

Voor de verschillende stoornissen en beperkingen is uitgewerkt welke soort aanpassingen er nodig (kunnen) zijn om het onderwijs passend te maken. De benodigde aanpassingen verschillen per situatie en leerling en variëren van extra ondersteuning binnen het regulier onderwijs tot het volgen van speciaal onderwijs.

Klik op een van de doelgroepen voor meer informatie:

 

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Balans Digitaal  | Disclaimer