print logo

Passend onderwijs bij een ontwikkelingsstoornis bij leren en/of gedrag

Het Steunpunt Passend Onderwijs gaat hier verder in op passend onderwijs voor leerlingen met ontwikkelingsstoornis op het gebied van leren en/of gedrag.

Wat houdt passend onderwijs in voor deze doelgroep?

In het onderwijs heeft ieder kind een op zijn of haar behoeften toegesneden, passende plek nodig. Passend onderwijs moet ertoe leiden dat scholen hun onderwijssysteem zo organiseren en vorm geven dat het bij alle kinderen aansluit, ook bij leerlingen met een ontwikkelingsstoornis die extra ondersteuning nodig hebben. Dit zijn bijvoorbeeld kinderen met een gedragsstoornis als ADHD of autisme, of met een leerstoornis, zoals dyslexie of dyscalculie.

Iedere leerling is anders, en iedere beperking is anders. Er zijn geen kant-en-klare oplossingen, en vaak is het zo dat er voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis nauw contact is tussen ouders en school.

Foto lezende jongen

Indicatie

Leerlingen met een ontwikkelingsstoornis bij leren en/of gedrag vallen nu nog onder cluster 4 van de oude systematiek van leerlinggebonden financiering.

Binnen deze regeling vragen ouders voor hun kind een rugzakje of een indicatie voor speciaal onderwijs aan, als het door de beperking niet mogelijk is om zonder ondersteuning onderwijs te volgen.

Deze systematiek blijft tot 1 augustus 2014 bestaan. U kunt nog een indicatie aanvragen tot deze datum. Meer informatie hierover vindt u bij Ouders en rugzak.

Ondersteuning

Leerlingen met een ontwikkelingsstoornis bij leren en/of gedrag hebben vaak te maken met meerdere voorzieningen, zoals die worden georganiseerd door gemeenten (bijvoorbeeld leerlingenvervoer) en door de AWBZ (bijvoorbeeld begeleiding).

U kunt hiervoor terecht bij uw gemeente en het CIZ. Voor ondersteuning bij schoolkeuze, het realiseren van ondersteuning op school, of ondersteuning in het contact met school, kunt u terecht bij MEE in uw regio. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de verschillende ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag:

waaronder de subportalen: Asperger, DCD, dyscalculie, MCDD, NLD, ODD-CD en PDD-NOS.

 Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Balans Digitaal  | Disclaimer