print logo

Passend onderwijs bij een verstandelijke beperking

Het Steunpunt Passend Onderwijs gaat hier verder in op passend onderwijs voor leerlingen met een verstandelijke beperking.

Wat houdt passend onderwijs in voor deze doelgroep?

JongetjePassend onderwijs voor leerlingen met een verstandelijke beperking is onderwijs dat kijkt naar de mogelijkheden van de leerling en zorgt voor onderwijs op maat. Voor de ene leerling is dat het best te realiseren op een reguliere school, voor de andere leerling op een speciale school.

Het opstellen van een ontwikkelingsperspectief is een belangrijk onderdeel van de onderwijsloopbaan van leerlingen met een verstandelijke beperking. Er wordt gekeken naar de te verwachten doelen die een leerling kan halen binnen het onderwijs en met passende ondersteuning.

Indicatie

Leerlingen met een verstandelijke beperking vallen binnen de oude systematiek van leerlinggebonden financiering meestal onder cluster 3.

Binnen deze regeling vragen ouders voor hun kind een rugzakje of een indicatie voor speciaal onderwijs aan, als het door de beperking niet mogelijk is om zonder ondersteuning onderwijs te volgen.

Deze systematiek blijft tot 1 augustus 2014 bestaan. U kunt nog een indicatie aanvragen tot deze datum.

 

Voor leerlingen met een verstandelijke beperking die een ZML-indicatie in het primair onderwijs hebben vanaf groep 3, is er een extra vergoeding. Dit is de zogenoemde aanvullende bekostiging. Ook deze blijft tot 1 augustus 2014 bestaan en vervalt daarna. Meer informatie hierover vindt u bij Ouders en rugzak.

Nieuwe richtlijn toelaatbaarheid leerlingen met een ernstige meervoudige beperking

De PO-raad, VO-raad en MBO-Raad hebben een nieuwe richtlijn opgesteld over de toelaatbaarheid van leerlingen met een ernstige meervoudige beperking. Deze richtlijn draagt er aan bij dat samenwerkingsverbanden en ouders, ernstig beperkte kinderen op een passende school kunnen plaatsen, met daarbij zo min mogelijk administratieve en procedurele belasting. De PO-raad adviseert de samenwerkingsverbanden deze richtlijn op te nemen in het ondersteuningsplan.

Richtlijn toelaatbaarheid ernstig meervoudig beperkte leerlingen tot het SO na 1 augustus 2014

Ondersteuning

Leerlingen met een verstandelijke beperking hebben vaak te maken met meerdere voorzieningen, zoals die worden georganiseerd door gemeenten (hulpmiddelen, vervoer) en door de AWBZ (begeleiding).

U kunt hiervoor terecht bij uw gemeente en het CIZ.  U kunt hiervoor terecht bij uw gemeente en het CIZ. Zie ook: de folder van MEE voor ouders over Passend Onderwijs. Voor ondersteuning bij schoolkeuze, het realiseren van ondersteuning op school, of ondersteuning in het contact met school. U kunt terecht bij MEE in uw regio. 

Links

Er zijn diverse organisaties en instellingen, die zich richten op ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. Deze vindt u terug in het overzicht van links.

Laatste wijziging: 19-05-2014

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Balans Digitaal  | Disclaimer